Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych danych osobowych jest Antoni Zawiła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.P. ANTON pod adresem 34-210 Zembrzyce 279, zarejestrowaną pod numerem NIP: 552-106-54-30, REGON: 070896128;

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Przetwarzane są wyłącznie dane, które Klient sam przekaże. Aby dokonać zamówienia wymagane jest podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu dostawy.

Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży , realizacji zamówienia, możliwości kontaktu z Klientem oraz dostawy zamawianych produktów.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem przetwarzania danych osobowych podanych przez Klienta jest zawarcie umowy sprzedaży oraz realizacja zamówienia.

Jeżeli klient wyrazi na to zgodę, dane posłużą również do celów marketingowych- wyłącznie naszej Firmy. W takim wypadku mamy możliwość informowania klienta o nowościach, promocjach wydarzeniach, konkursach itp.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane podane przez Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, w tym wysyłki, przetwarzane są na podstawie umowy. Aby przesłać paczkę konieczne jest posiadanie przez nas imienia, nazwiska i adresu Klienta.

Dane, które Klient podaje dobrowolnie dla celów marketingowych, są przetwarzane na podstawie jego zgody, którą Klient może w każdej chwili cofnąć.

KOMU PRZEKAZYWANE SĄ DANE?

Nasza firma korzysta z usług niezwykle starannie selekcjonowanych firm zewnętrznych, którym przekazuje dane :

1)  firmy kurierskie oraz Poczta Polska;

2)  firma hostingowa;

3)  systemy płatności

PRAWA KLIENTA:

Każdy klient podający swoje dane w trakcie zamówienia ma prawo :

  1. W każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych, zgłaszając taką chęć drogą elektroniczną lub pocztową, będzie to skutkowało zaprzestaniem przesyłania informacji marketingowych. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody
  2. Zażądać dostępu do swoich danych osobowych
  3. Sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć
  4. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz zażądać ograniczenia tego przetwarzania;
  5. Względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, ma prawo żądać ich przeniesienia;
  6. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY  DANE?

Dane są przez naszą firmę przetwarzane do momentu zgłoszenia żądania cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku są przez nas przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.